İçeriğe Atla Menüye Atla

Telekomünikasyon

Türk telekomünikasyon pazarındaki serbestleşme 2000 yılının başlarında 406 sayılı kanunu değiştiren 4502 sayılı kanunun çıkarılmasıyla başlamıştır. Böylece, Türk Telekom A.Ş.’nin tekeli teorik olarak 2000 yılının Ocak ayında kaldırılmıştır. Pazar serbestleşmesinin bir sonucu olarak, birçok firma 4502 sayılı kanunda öngörüldüğü şekilde Telekomünikasyon Kurumu’ndan lisans almak suretiyle bu alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Büromuz bu sektörde çalışmaya, serbestleşme sürecinin başlamasından da önce, 1999 yılında başlamıştır.

Bu alanda şu ana kadar olan başarılarımız nedeniyle ve bu sektöre önemli katkılarda bulunmuş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Keza, sektörün serbestleşmesine olan katkımız, sektörde yer alan pek çok kişinin malumudur. Kasaroğlu Hukuk Bürosu’nun yönetici ortağı olan Hikmet Kasaroğlu, kuruluş tarihinden beri serbestleşme sürecine önemli ölçüde katkı sağlayan TELKODER’in (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği) kurucularından ve ilk yönetim kurulu üyelerinden biridir.

Bu alandaki hatırı sayılır tecrübemiz nedeniyle müvekkillerimiz çoğunlukla iş planlarını yaparken regülasyon alanındaki uzmanlığımıza güvenerek her zaman bize danışmakta ve bu alandaki bilgi birikimimizden yararlanmaktadırlar.

Büromuz, telekomünikasyon projeleriyle ilgili ticari işlemlerin her aşamasında, genel hatlarıyla aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır:

  • Telekomünikasyon mevzuatının incelenmesi ve görüş bildirilmesi
  • Hukuki rejime ilişkin görüş ve tavsiyelerde bulunmak (telekomünikasyon, radyo ve televizyon yayınları)
  • İhale ve/veya açık arttırmalara katılmak dahil telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında lisans alınması
  • Telekomünikasyon sektöründe yer alan şirketlerin birleşmesi ve devralınması ile ilgili olarak karmaşık yasal durum değerlendirmesi ve
  • Devralmaların yapılandırılması.