İçeriğe Atla Menüye Atla

Fikri Mülkiyet Hukuku

Yerli ve yabancı şirketlere veya bunların bağlı şirketlerine, marka araştırmalarının yanı sıra, marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmesine ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerinde destek sağlayan Büromuz ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti içinde fikri mülkiyet hakları ihlal edilen şirketleri temsil etmekte ve hızlı bir şekilde gerekli tüm yasal önlemleri almak suretiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde hakları ihlal olunan şirketler adına gerekli davaları açmaktadır.

Misyonumuz, bu alandaki müvekkillerimizin istedikleri sonuçlara ulaşmalarını teminen en yüksek ve etkin kalitede hukuk danışmanlığı hizmetini müvekkillerimizin beklentilerine en iyi yanıt verecek şekilde sunmaktır.

Avukatlarımız, fikri mülkiyet anlaşmaları, lisans anlaşmaları, kayıtlı marka ve patentlerin devrine ilişkin anlaşmalar, teknik yardım anlaşmaları, teknoloji transferi anlaşmaları, yönetim anlaşmaları, dağıtım anlaşmaları ve franchise anlaşmalarının müzakere edilmesi ve hazırlanmasında kapsamlı ve hatırı sayılır bir bilgi ve tecrübe birikimine sahiptirler.