İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Haberler

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayınlandı 07 Aralık 2017
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile özellikle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na teminat mektuplarının tanımı eklenmiş, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun Geçici 3. Maddesinde yer alan, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çeklerin ibraz edilemeyeceğine ilişkin düzenleme 31.12.2020’ye kadar uzatılmış ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Kitle Fonlaması ile ilgili düzenlemeler eklenmiştir. İlgili Kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171206.htm...
[Devamı]
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Verilen İdari Para Cezalarının Alt Sınırı 2018 Yılı İçin Belirlendi. 04 Aralık 2017
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinde öngörülen ve 2017 yılı için 18.377,-TL (on sekiz bin üç yüz yetmiş yedi Türk Lirası) olarak belirlenen İdari Para cezası alt sınırı, 2018 yılı için 21.036,-TL (yirmi bir bin otuz altı Türk Lirası) olarak belirlendi. Rekabet Kurulu’nun ilgili tebliği 02.12.2017 tarihli 30258 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
[Devamı]
Bizi Linked-in ve Twitter Sayfalarımızdan da Takip Edebilirsiniz 24 Kasım 2017
�Mevzuattaki son değişikliklere dair makalelerimizi ve Ofisimiz ile ilgili güncel haberleri artık Linked-in ve Twitter aracılığıyla takip edebilirsiniz! https://www.linkedin.com/company/kasaro%C4%9Flu-law-office/ https://twitter.com/kasarogluhukuk
[Devamı]
"Kişisel Sağlık  Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Yayınlandı 24 Kasım 2017
24.11.2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmi Gazete’de; Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Kişisel Sağlık Verileri Komisyonu’na ilişkin hükmü tamamen yürürlükten kaldırmış ve kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, ulusal ve uluslararası aktarma ile kişisel sağlık verilerine erişim konularında alınması gereken bazı izinlere ilişkin önemli değişiklikler getirmiştir.
[Devamı]
“Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” Yayınlandı 16 Kasım 2017
16.11.2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) tarafından düzenlenmesi kendisine bırakılmış olan pek çok hususta düzenleme yapmak, Kanun’da belirtilen şikayet başvurularını incelemek ve izinleri vermek gibi görevlerini gerçekleştirirken uygulayacağı usul ve esasları düzenlemektedir.
[Devamı]
“Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” Yayınlandı 30 Ekim 2017
28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılmış olan kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
[Devamı]
“İş Mahkemeleri Kanunu” Yayınlandı 27 Ekim 2017
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile 04.02.1950 tarihli ve 7424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan önceki 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
[Devamı]
Lawyers Associated Worldwide ’ın (LAW) bu yılki Genel Kurul Toplantısı Miami’de yapıldı 23 Ekim 2017
foto
Dünyanın önde gelen uluslararası hukuk birliklerinden biri olan ve 60 ülkede, 150’den fazla ticaret merkezinde faaliyet gösteren ve Türkiye’den tek üyesi Kasaroğlu Hukuk Bürosu olan Lawyers Associated Worldwide ’ın (LAW) bu yılki Genel Kurul Toplantısı 19-21 Ekim tarihleri arasında Miami, Florida’da yapıldı. Toplantıya Hukuk Büromuzu temsilen Yönetici Ortağımız Hikmet Kasaroğlu katıldı.
[Devamı]
“Maden Yönetmeliği” Yayımlandı 02 Ekim 2017
21.09.2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmi Gazete’de Maden Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile 06.11.2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
[Devamı]
Kamu İhale Kurumu, İhale Uygulama Yönetmelikleri’ni Değiştiren Yönetmelikleri Yayımladı 11 Temmuz 2017
Kamu İhale Kurumu, 29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen yönetmelikler ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde özellikle apostil uygulamalarına ilişkin değişiklikler yapmıştır.
[Devamı]
Sayfalar: 1234