İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Haberler

“Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Yayımlandı 10 Temmuz 2017
29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de “Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklik ile; 22.08.2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar” başlıklı 25. maddesine “Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari yargı kararları” başlıklı 4. fıkra eklenmiştir.
[Devamı]
Elektrik Piyasası ve Enerji Alanına İlişkin İki Adet Yönetmelikte Bazı Değişiklikler Yapıldı 14 Haziran 2017
09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan iki yönetmelik ile, elektrik piyasası ve enerji alanına ilişkin yönetmeliklerde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ise, “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.
[Devamı]
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 7020 Sayılı Kanuna İlişkin 2017/21 Sayılı Genelgesi Yayımlandı 12 Haziran 2017
SGK, 17.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanun kapsamında prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili olarak 2017/21 sayılı Genelgesi’ni yayımlamıştır. Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
[Devamı]
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Yürürlüğe Girdi 07 Haziran 2017
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”), 10.01.2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce, fikri ve sınai haklar farklı kanun hükmünde kararnamelerde düzenleme altına alınmıştı. Kanun’un 191. maddesine göre, söz konusu kanun hükmünde kararnameler yürürlükten kalkmıştır.
[Devamı]
“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlandı 06 Haziran 2017
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, özellikle karşılaştırmalı reklamlara ve elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlara yönelik değişiklikler yapıldı.
[Devamı]
“Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlandı 05 Haziran 2017
06.12.2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre; şirket kurucularının veya temsilcilerinin, şirket kuruluşları sırasında ticaret sicili müdürlüklerinde hazır bulunarak şirket kuruluş sözleşmesini sicil müdürü huzurunda imzalamaları gerekmektedir.
[Devamı]
“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”te Değişiklikler Yapıldı 02 Haziran 2017
15.05.2017 tarihli ve 30067 sayılı Resmi Gazete’de Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in Bağlantı Noktası Seçimi, İhtiyaç Fazlası Enerjinin Tespiti, İhtiyaç Fazlası Enerjinin Bedelinin Tespiti ve Ödenmesi başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
[Devamı]
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İkincil Mevzuat Çalışmaları Başladı 01 Haziran 2017
07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Geçici 1. Maddesinin 4 fıkrasında, Kanun kapsamında öngörülen yönetmeliklerin Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde yürürlüğe konulacağı öngörülmüştü. Bugüne kadar herhangi bir yönetmelik yayımlanmamasına karşın Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yönetmelik taslaklarının hazırlanması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
[Devamı]
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71. Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarı Belirlendi 30 Mayıs 2017
20.05.2017 tarihli ve 30071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10326 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.05.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 6365 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerleri için prime esas günlük kazanç tutarı 164,70 TL olarak belirlenmiştir.
[Devamı]
BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİ ESTONYA’DA BULUŞUYOR 17 Mayıs 2017
Estonya, Sovyetler Birliği sonrasında internet ve bilgi iletişim teknolojileri alanında yatırım kararı alarak, programlama ve İngilizce eğitimi ulusal strateji haline getirmiş ve bu politikalar doğrultusunda, Skype, Transferwise, GrabCad, Nortal, Defendec, Lingvist gibi bir çok girişim Estonya bünyesinden çıkmıştır. Estonya, ABD ve İsrail’in ardından hane başına düşen girişimci sayısında dünyada üçüncü konumdadır. Bu nedenle; Estonya’nın bilişim alanındaki tecrübesi Türkiye’nin ICT alanındaki hedefleri açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.
[Devamı]
Sayfalar: 1234