İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Yayınlar

Gelir Paylaşımı Esasına Dayalı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Üçüncü Kişilere olan Borçlarından Dolayı Arsa Sahibinin Sorumluluğu 14 Aralık 2017
Yüklenicinin, sözleşmede belirlenen yapıyı inşa etme ve bağımsız bölümlerin satışına aracılık etme borçlarını yüklendiği, buna karşılık arsa sahibinin ise arsası üzerinde inşa edilecek bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satmayı vaat ettiği ve inşa edilen bağımsız bölümlerin satılmasıyla elde edilecek geliri yükleniciyle paylaşmayı borçlandığı sözleşmeler uygulamada Gelir Paylaşımı Esasına Dayalı İnşaat Yapım Sözleşmesi olarak adlandırılmakla beraber, bu tür sözleşmeler mevzuatımızda açıkça düzenlenmiş değillerdir. Bu kapsamda, Borçlar Hukuku anlamında iki tarafa borç yükleyen karma nitelikli sözleşmeler olarak nitelendirilen bu tür sözleşmelerin içerdikleri unsurlar dikkate alınarak mevzuatımızda düzenlenen sözleşme türlerine ilişkin hükümler kıyasen uygulanmaktadır. ...
[Devamı]
Eser Sözleşmelerinde Ayıp Nedeniyle İş Sahibinin Bedel İndirimi Talebi 13 Aralık 2017
Eser sözleşmelerinde yüklenicinin ifa ettiği eserde ayıp bulunması halinde iş sahibinin seçimlik hakları Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 475. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, eserde ayıp bulunması halinde iş sahibi, sözleşmeden dönebilir, bedelin indirimini talep edebilir veya eserin ücretsiz onarımını isteyebilir. Ancak, iş sahibinin bu seçimlik haklarını kullanabilmesi için öncelikle yerine getirmesi gereken yükümlülükleri bulunmaktadır.
[Devamı]
Kitle Fonlaması (ICO) ile Halka Arz (IPO) Arasındaki Farkların Hukuki Değerlendirmesi 08 Aralık 2017
Mevzuatımıza Kitle Fonlaması adıyla giren Initial Coin Offering (“ICO”), Initial Public Offering (IPO) olarak adlandırılan ve ülkemizde Halka Arz olarak bilinen sermaye toplama yönteminin alternatifi olarak oluşturulmuş bir sistemdir. Nispeten yeni olan bu sistemin kullanım alanı her geçen gün yaygınlaşmakta olup, bunun nedeni olarak ise ülke ekonomilerinin dijitalleşmesi olarak gösterilmektedir.
[Devamı]
ICO’ya (Initial Coin Offering) İlişkin Uluslararası Düzenlemeler 06 Aralık 2017
Initial Coin Offering (“ICO”)veya mevzuatımıza Kitle Fonlaması olarak giren sistem, teknolojinin gelişmesiyle birlikte giderek ekonomilerin de dijitalleşmesi ve küreselleşmesi sonucu yaygınlaşan bir sistem olarak dikkat çekmektedir. ICO, mevcut Initial Public Offering (“IPO”) yani halka arz sistemiyle benzerlik göstermekle beraber, halka arzdan en önemli farkı bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla yatırımcılara yapmış oldukları yatırıma karşılık hisse senedi yerine sanal para verilmesidir.
[Devamı]
Kitle Fonlaması (ICO) ile İlgili Hukukumuzdaki Gelişmeler 05 Aralık 2017
05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) ile yabancı ülkelerde Initial Coin Offer (ICO) olarak kabul edilen alternatif sermaye arttırma metodu, Kitle Fonlaması adı altında mevzuatımıza girmiştir.
[Devamı]
Yabancı Sermayeli Şirketler İçin Alternatif Uyuşmazlık Çözümü: ICSID 01 Aralık 2017
ICSID (Yatırım Uyuşmazlıklarının Uluslararası Çözüm Merkezi) Tahkimi, günümüz dünyasında devletler veya devletlerin idari organlarıyla yabancı sermayeli şirketler arasında doğan uyuşmazlıkların çözümünde oldukça sık başvurulan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yoludur.
[Devamı]
Geleceğin Veri Tabanı Blockchain ve Muhtemel Kullanım Alanları 29 Kasım 2017
Şu ana kadar yapılmış en güvenli veri tabanı sistemi olarak adlandırılan Blockchain, temelde Bitcoin gibi sanal para işlemlerinin kaydının tutulabileceği bir veri tabanı oluşturmak için üretilmiş bir yazılımdır. Bu yazılım sayesinde depolanan verilerle, kendisinden önceki tüm işlemlerin kaydının bulunduğu işlemler zincirinin sonuna eklenmek suretiyle, ilgili işlemin veri tabanı üzerine eşzamanlı olarak kaydedilmesi sağlanır. Ancak Blockchain’i diğer veri tabanı sistemlerinden ayıran en önemli özelliği, Blockchain’in tek bir merkezde kayıtlı bulunmamasıdır.
[Devamı]
Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Yöntemi ile Şirket Borçlarından Ortağın Kişisel Malvarlığı ile Sorumlu Olması 28 Kasım 2017
Tüzel kişilik, sermaye şirketlerinde pay sahiplerinden bağımsız bir varlık olarak hukuki muamelelerin tarafı olabilmesi ve taraf olduğu muamelelerden sermaye ortaklarından (pay sahipleri) bağımsız olarak sorumlu olması anlamına gelir. Şirketin taraf olduğu sözleşmelerden ve işlemlerden, sermaye ortakları değil, şirketin tüzel kişiliği sorumlu olur. Pay sahipleri ise şirketin tüzel kişiliğine karşı sermayeye katıldıkları oranda sorumlu olurlar. Bu durum şirket pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğunu oluşturmaktadır.
[Devamı]
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler 21 Kasım 2017
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi koruma altına alırken genel çerçeveyi belirlemiş ve pek çok maddeye dair usul ve esasların çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceğini belirtmiştir.
[Devamı]
Bitcoin ve Diğer Sanal Para Birimlerine Uygulanacak Hukuki Rejim 20 Kasım 2017
Son yıllarda popülerliği oldukça artan Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından icat edilen, fiziki bir karşılığı bulunmayan ve hiçbir ülkenin veya merkez bankasının kontrolünde olmayan sanal para birimidir. Temelde bir yazılım olan Bitcoin, A kişisinden B kişisine dijital para transferi sağlamaktadır ve bunun için merkezi bir koordinasyona ihtiyaç duymadan iki veya daha fazla bilgisayar arasında veri paylaşmak için kullanılan bir ağ protokolü olan Peer to Peer (“P2P”) ağ protokolünü kullanır. Dolayısıyla P2P ağ protokolünün kullanılması sebebiyle, Bitcoin’in kullanılması sırasında aracılara ihtiyaç duyulmamaktadır.
[Devamı]
Sayfalar: 123456789