İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Enerji ve Madencilik Hukuku

Lisanslı ve Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımları ve Yatırımcılar İçin Barındırdığı Hukuki Riskler 17 Kasım 2017
Herkesin malumu olduğu üzere; yeşil enerji alanında en temiz enerji kaynağı güneş enerjisidir. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle güneşlenme değerlerinin yüksek olması ve yıl boyunca en iyi güneş alan ülkelerden biri olması nedeniyle de, özellikle son dönemde güneş enerjisine ilişkin yatırımlar artmaktadır.
[Devamı]
Madencilik Faaliyetleri ile Kamu Yatırımlarının Çakışması Halinde Hukuki Çözümler 22 Ağustos 2014
Türkiye, maden çeşitliliği potansiyeli ile yabancı yatırımcıların da dikkatini çeken bir ülke olarak bilinmektedir. Ancak, 1985’te yürürlüğe giren 3213 sayılı Maden Kanunu’nda (“Kanun”) yıllar içerisinde birçok değişiklik yapılmasına rağmen madencilik sektörü beklenen gelişmeyi kaydedememiştir. Bu nedenle, Kanun’daki boşlukları gidermek ve maden sektöründeki problemlere ilişkin çözümler bulmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu suretle, Kanun’u önemli ölçüde tadil eden 5995 sayılı kanun 24 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
[Devamı]
İzinsiz Madencilik Faaliyetlerinin Sonuçları 07 Ağustos 2014
Günümüzde inşaatlarda veya benzeri faaliyetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kil, kum, çakıl, kalker, kayaç ve agrega gibi malzemeler inşaat şirketleri tarafından satın alınmak yerine tarım arazisi niteliğindeki arsaların sahipleri ile anlaşma yapmak suretiyle doğrudan üçüncü kişilere ait arazilerden alınmaktadır. Ancak söz konusu malzemeler Maden Kanunu kapsamında maden statüsünde değerlendirildiğinden, söz konusu faaliyete ilişkin bir takım ruhsat veya izinlerin alınması gerekmektedir. Bir şirketin gerekli maden ruhsatını almaksızın üçüncü bir kişinin arsası üzerinden gerçekleştireceği madencilik faaliyetlerinin yaptırımlarının Maden Mevzuatı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve Medeni Kanun açısından değerlendirilmesi gerekmektedir:...
[Devamı]