İçeriğe Atla Menüye Atla

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İkincil Mevzuat Çalışmaları Başladı 01 Haziran 2017

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Geçici 1. Maddesinin 4 fıkrasında, Kanun kapsamında öngörülen yönetmeliklerin Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde yürürlüğe konulacağı öngörülmüştü. Bugüne kadar herhangi bir yönetmelik yayımlanmamasına karşın Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yönetmelik taslaklarının hazırlanması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurulun söz konusu çalışmaları çerçevesinde yayımladığı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmelik Taslağına ve Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı ile buna ilişkin hazırlanan bilgi notuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.kvkk.gov.tr/docs/kverisilme.pdf

http://www.kvkk.gov.tr/docs/VeriSorumlular%C4%B1SiciliHakk%C4%B1nda.pdf

http://www.kvkk.gov.tr/docs/verisorumlularisicili.pdf