İçeriğe Atla Menüye Atla

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”te Değişiklikler Yapıldı 02 Haziran 2017

15.05.2017 tarihli ve 30067 sayılı Resmi Gazete’de Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in Bağlantı Noktası Seçimi, İhtiyaç Fazlası Enerjinin Tespiti, İhtiyaç Fazlası Enerjinin Bedelinin Tespiti ve Ödenmesi başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelik’in işbu değişikliklerin de yer aldığı son haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18911&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=elektrik%20piyasas%C4%B1nda