İçeriğe Atla Menüye Atla

“Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlandı 05 Haziran 2017

06.12.2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Buna göre; şirket kurucularının veya temsilcilerinin, şirket kuruluşları sırasında ticaret sicili müdürlüklerinde hazır bulunarak şirket kuruluş sözleşmesini sicil müdürü huzurunda imzalamaları gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu Tebliğ’in 12. maddesine göre, ticaret sicili müdürlüklerine sunulması gereken imza beyannameleri de noter yerine müdürlükler tarafından düzenlenebilmektedir.  

Bahsi geçen Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161206.htm