İçeriğe Atla Menüye Atla

“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlandı 06 Haziran 2017

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, özellikle karşılaştırmalı reklamlara ve elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlara yönelik değişiklikler yapıldı.

Yönetmelik ile getirilen en dikkat çekici değişiklik, belirli koşullar altında rakip firmaya ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici özelliklere karşılaştırmalı reklamlarda yer verilmesi imkanını tanıyan hükmün daha önce 31.12.2016 olarak belirlenmiş olan yürürlük tarihinin 01.01.2018 olarak değiştirilmesidir.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin işbu değişikliklerin de yer aldığı son haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20435&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ticari%20reklam