İçeriğe Atla Menüye Atla

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Yürürlüğe Girdi 07 Haziran 2017

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”), 10.01.2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce, fikri ve sınai haklar farklı kanun hükmünde kararnamelerde düzenleme altına alınmıştı. Kanun’un 191. maddesine göre, söz konusu kanun hükmünde kararnameler yürürlükten kalkmıştır.

Kanun ile Türk Patent Enstitüsü’nün adının “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak değiştirilmiştir. Kanun’un getirmiş olduğu en dikkat çekici değişikliklerden biri de, incelemesiz patent sisteminin kaldırılmasıdır.

Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.pdf