İçeriğe Atla Menüye Atla

Elektrik Piyasası ve Enerji Alanına İlişkin İki Adet Yönetmelikte Bazı Değişiklikler Yapıldı 14 Haziran 2017

09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan iki yönetmelik ile, elektrik piyasası ve enerji alanına ilişkin yönetmeliklerde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ise, “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmelik’lerin söz konusu değişikliklerin işlenmiş olduğu son haline aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.22600&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yenilenebilir%20enerji%20kaynaklar%C4%B1ndan

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18985&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=elektrik%20piyasas%C4%B1%20lisans