İçeriğe Atla Menüye Atla

Startup İlişkisi Kurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 30 Haziran 2017

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, yazılım geliştiriciliği Dünya çapında en hızlı büyüyen iş alanlarından biri hale gelmiştir. Ancak bu alanda başarılı olabilmek, yazılım geliştiriciler ile bu alana yatırım yapmak isteyenler arasında bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Zira yazılım geliştiriciler kendilerini finansal açıdan destekleyecek yatırımcılara ve yatırımcılar da parlak fikirleri olan yazılım geliştiricilere ihtiyaç duymaktadırlar ve bu işbirliği tarafların startup ilişkisi kurmasına yol açmaktadır. Ancak, startup ilişkisinin baştan detaylı bir şekilde düzenlenmemesi halinde tarafların ileride haklarının ihlaline sebep olacak ciddi problemlerle karşılaşma riskleri bulunduğundan, bu ilişkide düzenlenmesi gereken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Öncelikle, bu doğrultuda girişimde bulunmak isteyen tarafların bu alanda faaliyet gösterecek ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bir şirket kurmaları gerekir. Ancak bu noktada, tarafların kendi ihtiyaçlarına en uygun türdeki şirketi seçmeleri önem arz etmektedir. Zira tercih edilecek şirket türüne göre tarafların yükümlülükleri ve sorumlulukları değişiklik göstermektedir. Devamla, gerek üçüncü kişilerden kaynaklı doğabilecek riskleri önlemek ve gerekse kendi iç ilişkilerindeki ihtilafları en aza indirmek adına, tarafların hissedarlar sözleşmesi yapması gerekmektedir. Yapılacak bu türde bir sözleşme ile tarafların iç ilişkideki rolleri, hisse devri prosedürü, karar alma mekanizması, gizlilik, rekabet etmeme yükümlülüğü düzenlenmeli ve karşılıklı hakları korumak adına sözleşmeye aykırılık halinde cezai şart ödenmesi gibi bir takım ihlali önleyici mekanizmalar geliştirilmelidir.

Bu tür bir ticari faaliyette ana iş konusunun yazılım geliştiriciliği olması sebebiyle, fikri mülkiyet haklarının özellikle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak bir sözleşme ile muhtemel patent, marka ve telif haklarına karşı ihlallerin önüne geçilmesi ve dolayısıyla şirketin mali açıdan zarara uğramasının engellenmesi sağlanabilir.

İlaveten, sağlam bir startup ilişkisinin kurulabilmesi için tarafların sadece şirketler ve fikri mülkiyet hukukuna ilişkin değil, vergi ile yazılım geliştiriciliği faaliyetine ilişkin özel mevzuat hükümlerine dair de danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. Bu sebeple, ileride herhangi bir ciddi problemle karşılaşılmasının önüne geçmek adına, startup şirketler konusunda uzmanlaşmış profesyonellerden destek alınması bir ihtiyaçtır.