İçeriğe Atla Menüye Atla

“Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Yayımlandı 10 Temmuz 2017

29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de “Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklik ile; 22.08.2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar” başlıklı 25. maddesine “Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari yargı kararları” başlıklı 4. fıkra eklenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin işbu değişikliğin ve diğer değişikliklerin de işlenmiş olduğu son metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13354&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kamu%20ihale