İçeriğe Atla Menüye Atla

Kamu İhale Kurumu, İhale Uygulama Yönetmelikleri’ni Değiştiren Yönetmelikleri Yayımladı 11 Temmuz 2017

Kamu İhale Kurumu, 29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen yönetmelikler ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde özellikle apostil uygulamalarına ilişkin değişiklikler yapmıştır.

Söz konusu Yönetmeliklerin yukarıda belirtilen son değişikliklerin işlenmiş olduğu tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12917&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=mal%20al%C4%B1m%C4%B1

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12918&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hizmet%20al%C4%B1m%C4%B1

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12916&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yap%C4%B1m%20i%C5%9Fleri