İçeriğe Atla Menüye Atla

“Maden Yönetmeliği” Yayımlandı 02 Ekim 2017

21.09.2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmi Gazete’de Maden Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile 06.11.2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Yönetmelik’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23904&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=maden%20y%C3%B6netmeli%C4%9Fihttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921-1.htm