İçeriğe Atla Menüye Atla

İnşaat Hukuku

İnşaat sektöründe, yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans anlaşmaları, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi, dava yönetimi ve gerektiğinde yargılama ve tahkim yoluyla uyuşmazlıkların çözülmesi konularını kapsayan nitelikli bir tecrübe birikimine sahibiz.

Büromuzun yönetici ortağı olan Hikmet Kasaroğlu, Büromuza ortak olmadan önce 1990-1997 yılları arasında, sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş’de çalıştığı 7 senelik dönem boyunca bu alanda önemli bir tecrübe edinmiş ve kazandığı tecrübe ve bilgi birikimini Büromuza taşımıştır.

Uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışan birçok büyük şirketi temsil etmiş ve petrol, gaz, baraj, enerji üretimi tesisleri ve diğer altyapı projeleri ile birçok farklı üretim tesisinin inşaatı da dâhil olmak üzere Türkiye’de gerçekleştirilen büyük ölçekli alt yapı projelerine hizmet vermiş olan Büromuz, bu alanda hatırı sayılır bir tecrübeye sahiptir.

Müvekkillerimiz arasında, büyük ölçekli yüklenici ve taşeron firmalar, proje geliştiricileri ile kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüzel kişiler bulunmaktadır.