İçeriğe Atla Menüye Atla

Ön Ödemeli Satılan Konutların Geç Teslimi 18 Eylül 2017

Ön ödemeli konut satışları, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri başlığı altında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve bu kanuna dayanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bununla beraber, günümüzde yaygın bir satış yolu olmasına rağmen ne Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da ne de Yönetmelik’te ön ödemeli konut satışında satıcının geç teslimine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Bu nedenle, ön ödemeli konut satışlarında yaşanan en önemli sıkıntılardan biri olan konutun geç teslimine ilişkin olarak, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da hüküm bulunmaması halinde genel hükümlerin uygulanacağına ilişkin hüküm uyarınca genel hükümlerin incelenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, öncelikle belirtmek gerekir ki, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri niteliği itibariyle satıcılar tarafından önceden hazırlanan sözleşmelerdir ve müzakereye açık değillerdir.  Bu doğrultuda,  Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. Maddesi ile Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinin müzakere edilmeden ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde karşı tarafın aleyhine olan şartların hükümsüz kabul edileceğine ilişkin hükmü çerçevesinde, söz konusu sözleşmelerde tüketici aleyhine madde bulunması halinde bu maddelerin hükümsüz sayılacağı kabul edilmelidir.

Konuyla ilgili Yargıtay kararları incelendiğinde de; sözleşmenin eğer önceden hazırlanmışsa ve standart sözleşmede yer alan maddelere tüketici etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediğinin kabul edildiği; sözleşmede genel işlem şartının bulunması ve uyuşmazlık çıkması halinde söz konusu şartların hakim tarafından yorumlanacağı, tamamlanacağı, değiştirileceği veya geçersiz kılınacağı hükmedilmiştir

Bu anlamda, ön ödemeli konut satışı sözleşmesinde konutun geç teslimine ilişkin olarak, aksine bir hüküm bulunması veya hiçbir hüküm bulunmaması halinde, genel işlem şartı içermesi dolayısıyla hakim tarafından tüketici lehine yorum yapılarak geç teslim sebebiyle tazminat istenebileceği kabul edilmektedir. Emsal nitelikteki Yargıtay kararları incelendiğinde, tüketicinin konutun fiilen teslim edildiği tarihe kadar olan kira kaybını isteyebileceği gibi, Borçlar Kanunu’nun 125. Maddesinde belirlenen seçimlik haklardan birini de kullanabileceği kabul edilmektedir.